Záverečný turnaj Masters 2019 sa uskutoční 1.8.2020 o 8.00 hod.