Hala SPORTYS je dočasne zatvorená do 29.3.2020.
Ďakujeme za pochopenie!!!!